loader image

Bir Gencin Yüreğine Dokunmak Sevdasıdır Bu

1. Sayı Başyazı

     Değerli Okuyucu, Kıymetli Dost, Sevgili Genç Kardeşim,
Zat-ı âlinizi, gönül dağımızdan çağlayan en samimi duygu, en güzel düşünce ve en temiz sevgiyle selamlıyorum. Merhaba!

     Şol gökleri kaldıranın,
     Donatarak dolduranın,
     Ol, deyince olduranın,
     Doksan dokuz adı ile…

     Değerli Okuyucu, Kıymetli Dost, Sevgili Genç Kardeşim,
Zat-ı âlinizi, gönül dağımızdan çağlayan en samimi duygu, en güzel düşünce ve en temiz sevgiyle selamlıyorum. Merhaba!

     Bir derginin ilk sayısına başyazı yazmanın ağırlığını, sorumluluğunu ve zorluğunu yaşıyorum. Kelimelerim kıyafetsiz, ifadelerim zayıf, cümlelerim savruk olabilir. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.

     Genç Yürekler adıyla; kültür, sanat, edebiyat vadisinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Okumanın, yazmanın, çizmenin, estetiğin, tefekkürün, ilmin, kitabın ve güzel işlere koyulmanın can bulduğu; sevgi, saygı, kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik ve üretkenliğin öncelendiği, önemsendiği kutlu bir yolculuk…

     Öncelikle; binlerce, on binlerce gencin kol kola girip yol arkadaşlığı yapacağı bu yürüyüşün vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız, ulvi değerlerimiz ve göz bebeğimiz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-Hak’tan niyaz ediyorum. Kutlu olsun!

     Birçok dergi ayakta kalma mücadelesi verirken, sanal dünyada her türlü edebî esere ulaşma imkanı varken, Genç Yürekler’i çıkarmaya neden ihtiyaç duyduk? Yüzlerce derginin, çıktıktan kısa bir süre sonra kapandığını, uzun soluklu olamadığını bildiğimiz halde, neden böyle zor bir işe giriştik?

     Bilinmeli ki, Genç Yürekler; bir hevesin, bir iştahın, bir karşıtlığın, bir kıskançlığın sonucu olarak çıkmıyor. Bir boşluğu doldurmak ve tabii bir vazifeyi yerine getirmek amacıyla yayın hayatına başlıyor. Genç Yürekler; “Oku!” emri ile çağrı yapan, kaleme yemin eden, ilim ile aydınlığın yolunu gösteren bir Kudretin hakikat sırrına ulaşmak amacıyla yola revan oluyor.

     Bir gencin yüreğine dokunmak sevdasıdır bu. Bir endişenin, bir çilenin, bir umudun, bir mücadelenin gönlümüzde filizlendirdiği hudayinabittir bu. “Bir millet ıstırap içinde inlerken onun evlatları rahat edemez.” sözünün, ruhumuzda canlı tuttuğu tohumun filizidir bu.

     Genç Yürekler; kültür, sanat ve edebiyat alanlarında çalışmalar yapan gençlerin ellerinden tutmak, onların her türlü sanatını değerlendirmek üzere oluşturulmuş mütevazı bir yayın organıdır. Anadolu bozkırlarına hayat veren ve geçtiği toprakları yemyeşil bir ovaya dönüştüren Kızılırmak’tır, Yeşilırmak’tır, Dicle’dir, Sakarya’dır, Fırat’tır… Öte yanda Nil’dir, İdil’dir, Aral’dır, Yenisey’dir, Tuna’dır…

     Genç Yürekler; bütün kalemlere, özellikle genç kalemlere gönlünü açmış umut, heyecan, coşku, sevgi, hikmet, hakikat ve edep kokan çiçeklerin can bulduğu muhabbet bahçesidir. “Yazının ışığında geleceğe yürüyoruz.” diye yola çıkan ve öğrenci harçlıkları ile dizgi, grafik, tasarım, baskı maliyetlerini karşılayan fedakâr gençlerin gönül sofrasıdır. Soframıza buyurun efendim!

     Dergi fikrinin ilk çıkışından itibaren, aydınlık yarınlara ayarlanmış temiz yürekli abilerimiz, kardeşlerimiz; madden ve manen desteklerini bizden hiç esirgemediler. O güzel insanlardan birkaçını zikretmeden geçemeyeceğim: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar’a; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülin Erkmen Yıldırım’a; Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni – Avukat Bekir Yazıca’ya; İbrahim Karaca’ya; Edip Aykut Çiçekli’ye, Kamil Büyüker’e şükranlarımı sunuyorum.

     Aziz Dost, Sevgili Genç Adam!

     Yazılarınızla, temsilcilik desteğinizle, maddî ve manevî katkılarınızla Genç Yürekler’in yanında olmanızı arzu ediyoruz. Bereketli topraklara diktiğimiz bu samimî ve hayırlı filizin geleceği size bağlı. Okudunuz, duydunuz ve şahit oldunuz. Korkma, kaçma, yan çizme! Gel, gençliğe birlikte sahip çıkalım!

     Bir kelam et, bir dua et! Özünden kopup gelen sözlerle bir yazı yaz! Onurlu bir adama buradan bir şiir, bir hikaye, bir deneme oku! Gönlüne bir kilim doku! Bir gencin eline tutuştur bunu! Bir selam yolla! Bir gönül kuşu uçur, havalansın memleketimin masmavi gökyüzüne! Ağlasın bulutlar! Toprak, can versin her daim, bire yüz veren yedi başaklara!
Kalın sağlıcakla!