loader image

Hakkımızda

          Genç Yürekler dergisi, Ankara’da bir araya gelen bir grup gencin; kültür, sanat ve edebiyat vadisinde yürüdükleri yolculuğun adıdır.
          2019’un Nisanında bir araya gelen gençler; toplumumuzun ve gençliğin içinde bulunduğu halin, kaygı verici olduğundan hareketle; millî, manevî ve insanî bir vazifeyi yerine getirmenin zaruretine inandılar.
          Bir gencin yüreğine dokunmakla başlar her şey, dediler. Bu dokunuşun da en etkili olduğu alanın kültür, sanat ve edebiyat olduğuna kanaat getirdiler. İnsan ruhunu inşa eden ve doğrudan, kişinin kalp ve beynini etkileyen kültür, sanat, edebiyat, eğitim, bilim, fikir, medeniyet, mizah… gibi alanlarda eserlerle hemhâl olmak gerektiğini düşündüler.
          Hemen kolları sıvayarak başladılar işe. Önce kendilerini anlatacak bir isim buldular: Genç Yürekler. İnsanın ruhunun beslenmesinin en güzel yollarından birinin de bir dergiyle mümkün olabileceği fikrine vardılar. Ne de olsa, dergi hür tefekkürün kalesiydi.
Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Oturup boş boş konuşmanın kimseye bir faydası yoktu. Bir de şu hikmetli sözün tesiri vardı üzerlerinde: “Bir millet ıstırap içinde inlerken, onun evlatları rahat edemez.”
          27 Mayıs 2019 tarihinde, dergi için Ankara Basın Savcılığına başvuruda bulundular. Derginin adı “Genç Yürekler Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi” olarak geçti kayda. Sahibi Muhterem Şahin, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cem Arslan oldu.
          Çoğunluğu yine gençlerden oluşan 18 kişilik bir yayın kurulu, 28 kişilik bir danışma kurulu oluşturuldu. Bir gencin yetişmesi için şu değerlerin, ilkelerin ve yöntemlerin önemini vurguladılar her daim: Okumak, yazmak, düşünmek, iyilik, doğruluk, güzellik, ahlak, insanlık, Hakk, hakikat, adalet, ehliyet, liyakat, akıl, bilim, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, birlik, kardeşlik, emek, mücadele, millîlik, maneviyat, samimiyet, yükseliş, yüceliş… Kendilerine bir de söz buldular:
          “Yazının ışığında geleceğe yürüyoruz.”
          Çıkarılacak dergi sadece Ankara ile sınırlı kalmamalıydı. Türkiye’nin her bölgesine, her iline, her ilçesine, her köyüne, her mahallesine ulaşmalıydı. Bunun için il, ilçe, semt, üniversite ve lise temsilcileri bulunmalıydı. Bununla ilgili aylarca görüşmeler, yazışmalar yapıldı. 83 yiğit genç yürek, dergi temsilcisi olmak istediğini bildirdi; bulunduğu şehirde veya okulda dergiyi sırtlamak istediğini söyledi.
          Şairlere, yazarlara, edebiyatçılara haber uçuruldu. Yazılar, şiirler, resimler akmaya başladı e-posta adresine. Ne de büyük bir açlık varmış gençlik için yazmak isteyen dostlarda. Yüzlerce yazı birikti.
          Sıra dizgi, grafik ve tasarım aşamasına gelmişti. Genç Yürekler; her şeyiyle özgün, etkili ve estetik olmalıydı. Aylarca uğraşıldı. Türkiye’nin yaşayan en güçlü ve sevilen, tecrübeli kalemleri ile genç kalemlerin yazıları bir araya getirildi. Ve ilk sayı, 25 Ocak 2020 tarihinde matbaada yüzünü gösterdi.
          Genç Yürekler dergisi; vatanımıza, milletimize, devletimize ve gençliğe hayırlı olsun.
          Evet. Şimdi, göz bebeğimiz dergimizle… Yazının ışığında geleceğe yürüyoruz.