loader image

Yazının Işığında Geleceğe Yürüyoruz

     Genç Yürekler dergisi; Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve Temsilcileri ile mütevazı bir aile olarak, gençliğin ve gençlerin sanatsal çalışmalarına öncülük ediyor.

     Genç Yürekler ailesi, Anadolu’nun; yüreği memleket kadar büyük, asil, zengin ve sevgi dolu gençlerini bir çatı altında toplamak ve onlarla kültür, sanat ve edebiyat ortamında gönüllere küçük dokunuşlar yapıyor.

     Okumanın, yazmanın, düşünmenin, mücadele etmenin ikliminde bir gençlik tasavvurunda bulunuyor. Gençliği her türlü fanatizmin, kirliliğin, kavganın, başıboşluğun, zehirlenmenin, kutuplaşmanın pençesinden kurtarıp ona en yüksek idealler sunuyor.

Önerimiz 7 Değer, 40 İlke Manzumesidir

     Genç Yürekler dergisi olarak, 7 değer ve 40 ilke çerçevesinde eğitilmiş, yetiştirilmiş ve bu iklim içerisinde bulunmuş gençliğin; geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine, huzur bulup huzur vereceğine; vatanına, milletine ve insanlığa büyük yararlılıklar göstereceğine inanmaktayız. Bu değerler ve ilkeler manzumesi; kitabın, ilmin, irfanın, hikmetin, tarihin ve insanlığın imbiğinden süzülmüş gerçek ışığının huzmeleridir. Gençliğin; bireysel, toplumsal ve devletle ilgili ilişkilerinde bu formül ile huzura, barışa, başarıya ve mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor ve anahtar niteliğindeki kavramları, genç kardeşlerimizin dimağına hediye ediyoruz. Bu değer ve ilkelerin her biri ayrı ayrı ele alınıp, uzun analiz ve sentezlerle birer yazı konusu yapılabilir; hatta her biri bir kitap haline dönüştürülebilir. Biz şimdilik, (alfabetik sırayla) 7 değer ve 40 ilkeden, sadece ismen bahsedelim:

     7 Değer: 1-Ahlaki değerler, 2-Ailevi değerler, 3-Evrensel değerler, 4-İlmi değerler, 5-İnsani değerler, 6-Manevi değerler, 7-Millî değerler.

     40 İlke: 1-Adalet, 2-Ahlak, 3-Akıl, 4-Barış, 5-Bilim, 6-Birlik, 7-Çalışkanlık, 8-Dayanışma, 9-Değişim, 10-Demokrasi, 11-Doğruluk, 12-Ehliyet, 13-Emek, 14-Erdemlilik, 15-Eşitlik, 16-Gelişim, 17-Güven, 18-Hak, 19-Hakikat, 20-Hukuk, 21-Hürriyet, 22-İnanç, 23-İyilik, 24-İrfan, 25-Kardeşlik, 26-Laiklik, 27-Liyakat, 28-Maneviyat, 29-Medeniyet, 30-Meşruiyet, 31-Meşveret, 32-Millîlik, 33-Mücadele, 34-Özgürlük, 35-Samimiyet, 36-Saygı, 37-Sevgi, 38-Temizlik, 39-Tevazu, 40-Yenilik