loader image

Türkistan Destanı

Türkistan Destanı

 -Doğu Türkistan’da katledilen mazlumların anısına…

Türkistan dağlarında sümbüller açar,
Kardeşim kan ağlar kardeşim nâçar,
Zâlim her gün mazlum kanları içer,

Bu zulmün de sonu gelsin Allah’ım!
Kurtar Türkistan’ı gülsün Allah’ım!

Şahinler yurdunu baykuşlar sardı,
Gönlümüzde hasret hürriyet vardı,
Bak nice yetimler öksüz ağlardı,

Bu zulmün de mehli bitsin Allah’ım!
Zulmün kanlı ehli bitsin Allah’ım!

Mevla’nın yâdı yok ezanlar sustu,
Zâlim üstümüze kanlı kin kustu,
Allah diyenlere vardır bin kastı,

Bu zulüm deryası çöksün Allah’ım!
Ebabil, taşları döksün Allah’ım!

Gönlümüzde yaşadık hürriyetin zevkini,
Şehadetle yaşadık biz her işin fevkini,
Yaşadık kahramanca biz ölmenin şevkini,

Gönder yiğitlerini acı dursun Allah’ım!
Zâlim kendi içinde kendin vursun Allah’ım!

Kıymeti bilinmezse bir cevher hürriyetin,
Hep bedel ödeyecek o mazlum zürriyetin,
Şehadete yönelsin en mukaddes niyetin,

Niyetlerimiz güzel, halis olsun Allah’ım!
Şu koca cihana akis olsun Allah’ım!