loader image

İkinci Bahar Yaşam Alanları

 Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daima uzun olur. Ülkemizde ise yıllar ilerledikçe ortalama yaşam süresi de uzamaktadır. Bu sevinilecek bir durum. 1960-70’li yıllarda ortalama yaşam süresi 60’lı yaşlar iken, günümüzde bu 70’li yaşlara uzandı. TÜİK verilerine göre 2018’de bu yaş, kadınlarda 78, erkeklerde 76 yaş civarındadır. Yıllar ilerledikçe de yaşam süresi uzamaktadır.

Günlük hayatımızdan biliriz ki hekimlikte çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı modern tıbbın kuruluşundan beri vardır. Ama Geriatri (yaşlılık sağlığı ve hastalıkları) uzmanlık dalı ülkemizde yeni yeni oluşmaya başladı. Çünkü yaşı ilerleyen insanımızın sadece yaşlılık sonucu oluşan sağlık sorunları var.

Sağlık sorunları gibi sosyal hayat için de alternatif yaşam alanlarına ihtiyaç var. Ben buna İkinci Bahar Yaşam Alanları diyorum. 50-55 yaşlarında emekli olup, 65-70 yaşlarına kadar bir şekilde aktif hayatın içinde olunurken, 70’li yaşlardan sonra sıkıntılar başlıyor. Çünkü evlatlar yuvadan uçmuş, eşler evlerinde yalnız kalıyor. Eşlerin birinin vefatı ise diğerini tamamen yalnızlaştırıyor.

Evlatların yanında yaşamı sürdürmek ise mümkün olmuyor. Çünkü herkesin kurulu bir düzeni var. Hepimiz ana babamıza hizmet etmek isteriz. Ancak evlerimizin mimari yapısı beraber yaşamak için hiç de uygun değil. Hele de hastalanıp yatağa bağımlı olunduğunda ise hepten mümkün değil. Mecburen evimiz haricinde bir yerde bu hizmet olmalı.

İşte tam bu noktada yeni bir proje üretimi mümkündür. Bu projeye İkinci Bahar Yaşam Alanları diyebiliriz. Konuyu açarsak;

İkinci Bahar Yaşama Alanları, gelecek yılların en önemli sektörü olacak. Site şeklinde oluşacak bu alanlar, tek katlı evler olabileceği gibi çok katlı binalar şeklinde de olabilecek. Karı koca ve/veya sadece eşlerden birinin yaşayabileceği daireler. Ki bunlar 1+1 veya 1+0 şeklinde, 30-50 m2 arasında olabilir. Ortalama 100 kişinin hayatını sürdüreceği bu yerlerde, hastalandığında hizmet verilebilecek bir sağlık ünitesi, yemek-çamaşır-temizlik… gibi günlük ihtiyaçlara cevap verecek üniteler. Sosyal hayatın içinde olmak açısından da lokal, kütüphane, bahçe gibi alanları olan yerlerden oluşacak.

Burada yaşamak isteyen kişilerin en önemli özelliği de “Ortak Geçmişleri” olanların bir arada yaşamalarıdır. Çünkü yaş ilerledikçe sosyal hayatı ortak olanların bir arada yaşamaları insanları daha mutlu eder.

Yukarıda teferruatını anlatmaya çalıştığım “İkinci Bahar Yaşama Alanları” şehrimiz için bir sektör olarak görülmeli ve özellikle yerel yönetimin öncülüğünde şehrin birçok bölgesinde yapılması sağlanmalı. Hem yaşı ilerlemiş insanımıza sahip çıkmış olacağız hem de önemli bir sektör oluşturacağız. Bu şekilde 1000 insanımızın hayatını kolaylaştırsak bu aynı zamanda hizmet sektöründe ciddi bir istihdam alanı oluşturmuş oluruz.

Batı Karadeniz Bölgesinde bu hizmet alanı için sosyo-ekonomik alt yapısı, eğitim düzeyi, coğrafi güzellikleri vs. gibi her yönü ile alt yapısı en uygun yer Karadeniz Ereğli’dir.

İkinci Bahar Yaşam Alanlarını kurabilmek ve şehrimizin sosyo-ekonomik hayatına katmak için; yerel yönetim, meslek odaları (en önemli sorumluluk TSO), sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ortak hareket ederek, merkezi yönetimin desteğini de yanına alarak hedefe ulaşabilir.