loader image

Yol

Mevsimler, ah geçiyor zalim zamanlar
Ömür tükenmiş ayağa kalkmak için bin savaş
Fikir uğruna bin bir uğraş, acıya bin sebat
Alnımda çıkmış çizgiler, bakalım felek bize daha neyler

Tutturmuşuz bir yol, adı da hakikat
Yalansız, riyasız pek yorucu ve dikenli
Niceleri yürümek istedi, niceleri hep düştü bu yoldan
Yoğunluğum bundandır, direnişim bu yoldadır elbet

Ey, bu kutlu yolun yorgun yolcusu
Ah u vah etmenin değil, ayağa kalkmanın vaktidir
Düşen gazele bakmanın değil, açan goncayı görme vaktidir
Bu tutsaklık, elbet hürriyet içindir

Bu yolu yol yapan
Kar yağmış bir şehrin sesiz çığlığındaki umuttur
Çöldeki su, bahardaki kıştır
Karanlıktaki ışık, Mecnundaki aşktır
Bu yolu yapan ahlak ile bezenen insaftır

*Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi