loader image

Sevgidedir


İnsanlığın kurtuluşu,
Sevgidedir, sevgidedir.
Hele özlenen barışı,
Arzulamak sevgidedir.

Sevgi ruhun mayasıdır,
O herkesin hülyasıdır,
Gönlümüzün cilasıdır,
Tüm ümitler sevgidedir.

Sevgi başımız tacıdır,
Gönlümüzün ilacıdır,
Tatmayana ne acıdır,
Aşkın özü sevgidedir.

Niyet sevgi ile başlar
Kişi gönlündekin işler
Duyun artık hey kardaşlar
Cümle âlem sevgidedir.

Gönlüm her an sevgi arar,
Sevgi yoksa neye yarar,
Ayva, turunç hem de nar,
Tüm lezzetler sevgidedir.

Sevgi düşürür dillere,
Güzellik verir güllere,
Yârin geçeceği yollara,
Döşenen öz sevgidedir.

Sevgi için bu söz bitmez
Hayali gözümden gitmez 
Sevgi yoksa ocak tütmez
Yanan çıra sevgidedir.

Ben söylerim son sözümü,
Sevgiye bağlarım özümü,
Çevirdim size yüzümü,
Bakışlar hep sevgidedir.

*Konya Gevher Nesibe Sivil Havacılık ve Sağlık Koleji Öğrencisi