loader image

Yaşıyor muyuz?  

Dağların feryadını duyar mıyız?

Kulağımızı açsak, zirvesine baksak.

Ormanda patikayı bulur muyuz?

Mecnun gibi deli divane dolaşsak.

 

Yaranır mıyız ademoğluna,

Harcımıza dalkavukluk katsak.

Geçebilir miyiz sırattan?

Saç telinde prova yapsak.

 

Başımız arşa değer mi?

Partizanca tavrı takınsak.

Nefis ile cenk hafifler mi?

Sadaka verip sevap kovalasak.

 

Doğar mı şakaklarımıza güneş?

Karanlıklarla düşman olsak.

Döker mi bulutlar gözyaşı?

Zulmeden zalime sessiz kalsak.

 

Yaratanı görür müyüz?

Cennet’ten köşk alsak.

Cennet’ten köşk alabilir miyiz?

Hayatın cilvesine kansak.

 

*Konya Nizamülmülk Anadolu Lisesi Öğrencisi