loader image

Saçıldı Misk-ü Amber 

Ey bizleri var eden

Kul Sen’in, kurban Sen’in

Resûlüne yâr eden

Gül Sen’in, gülşen Sen’in

 

Ümidimiz batmasın

Hüsran ile bitmesin

Sahralarda yitmesin

Çöl Sen’in, umman Sen’in

 

Gafletten uyanmışız

Kapına dayanmışız

Ocağında yanmışız

Kül Sen’in, külhan Sen’in

 

Duyduk kutlu çağrıyı

Uzak eyle uğruyu

Göster bize doğruyu

Dil Sen’in, ferman Sen’in

 

Söner hayat çırası

Gelir hesap sırası

Ümit-korku arası

Yol Sen’in, kervan Sen’in

 

Ecel geldiği zaman

Kulların der: El’aman

N’olur olmasın talan

Bal Sen’in, kovan Sen’in

 

Yükselince âhımız

Savrulur günahımız

Ey Yüce Allah’ımız

Yel Sen’in, harman Sen’in

 

Gelince son Peygamber

Saçıldı misk-ü amber

Tüm çiçekler seferber

Dal Sen’in, devran Sen’in