loader image

Benim


Tarihe nam salmış, asil milletim,
Özbek benim, Azer benim, Türk benim.
Allah kelamına etmişim yemin.
Kıpçak benim, Kazak benim, Türk benim.

Hak yolunda karlı dağlar aşarım,
Yetime, öksüze kucak açarım,
Asırlardır hakça, özgür yaşarım,
Kırgız benim, Çuvaş benim, Türk benim.

Doğuya, batıya uzanır kolum,
Turan’a kilitli değişmez yolum,
Vatan, Hak yolunda vız gelir ölüm,
Bayrak benim, sancak benim, tuğ benim.

Mehmedime düğündür tüm savaşlar,
Çanakkale, Malazgirt hem Mohaçlar,
Bayrağına, vatanına canlar başlar,
Koyan benim, şehit benim, can benim.

Canlar kurban toprağına, taşına,
Haram katmaz, ekmeğine, aşına,
Hiç yılmayız girsek yetmiş yaşına,
Kerkük benim, Erbil benim, Kars benim.

Cevvâldir, yiğittir, asildir aslım,
Ölürüz, düşmana olmayız teslim,
Oğuz’dan Fatih’ten geliyor neslim,
Fatih benim, Yavuz benim, Türk benim.

Türkçem çınlar, Adriyatik’ten Çin’e,
Rahmet okur, minnet duyar ceddine,
Türk’e zincir vurmak kimin haddine?
Orhun benim, Manas benim, dil benim.

Yurdum için demir dağlar delerim,
Mazlumum gözyaşın hep ben silerim,
Yaradandan nice çağlar dilerim,
Halay benim, horon benim, toy benim,
Kaval benim, davul benim, ney benim.