loader image

Hep Genç Kalın

          Peygamber efendimiz, bir gün arkadaşlarıyla giderken, evinin önünde hiçbir şey yapmadan oturan bir adam görür ve selam vermeden yanından geçer. Yine aynı yoldan dönerlerken adamın elinde bir çubukla yeri eşelediğini görür ve selam verir. Bu duruma şaşıran arkadaşları, neden giderken selam vermediğini sorunca; o zaman boş oturuyordu; ama dönerken yeri eşeliyordu, onun için selam verdim, der.
          Sevgili Gençler!
          Küçücük de olsa sizi tembellikten kurtaracak, dipsiz karanlık kuyulara düşmekten kurtaracak bir işle uğraşın. O küçük uğraş, sizi tembellik kuyusundan çıkaracak ve daha büyük işler başarabilmeniz için, içinizi ümit ışığı ile dolduracaktır. Sizi çalışmaktan, okumaktan, düşünmekten, büyük hayaller peşinden koşmaktan alıkoyan tembellik prangalarını kırın!
          Günümüz gençliğinde görülen bir hal var. Pek çok olumsuz ahvalden biri belki de: Tembellik! Okuduğum bir yazıda, beş yıl aralıksız süren bir tembelliğin geri döndürülemediği yazıyordu. Ne kadar korkunç! Allah, gençlerimizi dipsiz ve karanlık tembellik kuyularına düşmekten korusun! Tembellik, bulaşıcıdır. Başka bedbaht edici arkadaşlarını da peşi sıra getirir. Ümitsizlik. Nasıl olsa benden bir şey olmaz, dedirir. Yeis. Hem dünyaya ve hem ahirete küstürür. Kıskançlık. Başkalarını da kendinize benzetmenizi emreder. Daha başka birtakım olumsuz duygular, genci bir piton gibi sarıp sarmalar ve bütün güzel duygularını ve ümitlerini birer birer kırar. Yaşayan bir ölüye çevirir onu.
İnsan, ümit ile yeis arasındadır. Yeis, kulluğumuzu bildirmek için vardır. Ümit, kulluğumuzun gereklerini yerine getirmek için şarttır! Ve Allah’tan ümit kesmek haramdır!
          Gençler ve gençlik hayallerini hiç unutmayan kahraman Genç Yürekler!
          Ölürken bile kendisini, annesi Hüelin’in yanında küçük Timuçin olarak gören ve mutlu ölen Cengiz Han gibi ölebilmek; Cengiz Aytmatov’a yaşama sevincini ve yazma azmini veren gördüğü çocukluk hülyalarını kendi çocukluğunda görebilmek; kırk, elli, altmış, yetmiş yaşını devirdikten sonra bile çocuk dünyasında kurduğu dev hayalleri gerçekleştirmeye çalışmak; usanmamak, yorulmamak, yaşlanmamak; gücünü, azmini, tazeliğini davasının Hak oluşundan almaktır Genç Yürek olmak.
          Vatanı ve mazlum milleti için çalışan ellere, düşünen beyinlere, üzülen kalplere ve gümbür gümbür atan Genç Yürekler’e selam olsun!