loader image

Kitapların ve Dergilerin Gölgesinde

Ali Tavşancıoğlu’na Vefâ

Yozgat Sorgun merkezli yayın yapan Çare Dergisi (Yaz-2020) 7. Sayısını, genç yaşta aramızdan ayrılan Yozgatlı Şair, Yazar Ali Tavşancıoğlu’na (1971-2015) ayırmış. Yozgat’ta Şehriyâr ve Kün dergilerini çıkarmış ve yine Kün Yayınları ile önemli eserler yayınlanmış olan Ali Tavşancıoğlu Vefa Sayısı, Hüseyin Hilmi Arslan’ın editörlüğünde hazırlanmış. “Gökten Yıldız Düşüren Adam” yazısında Arslan, “Ali Ağabey, Akif’in “Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma/Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?” dizeleriyle ifade ettiği gibi mahviyet hali ile yaşamış çoğu şiirlerinde kullandığı müstearında olduğu gibi Zuhurberk Silikhayta olarak kalmayı tercih etmişti.” Çare’nin bu sayısında İmdat Avşar, Mustafa Çiftçi, Asım Gültekin, Mehmet S. Fidancı, Siyami Yozgat, Mustafa Uçurum, Ziya Avşar ve pek çok kıymetli isim yazıları ile yer almışlar. Vefâ varsa Çare’de vardır.

Çare Dergisi’ne ulaşmak için: [email protected]

 

 

Dergiden Öte Bir Dergi: Z Dergisi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından dergi hacminin çok ötesinde, muhtevası ve görselliği ile göz dolduran bir dergi yayınlanmakta: Z Dergisi. Tematik olarak yayınlanan derginin son sayısının konusu Müzik. Yayın danışmanı Murat Çekin’in ifadesi ile “hem dergi, hem müzik albümü” olan dergi hem içerikle ve hem de resimlerle doyumsuz bir yolculuğa çıkarıyor. İçerikte yer alan yazılara eklenen QR kodlar ile örnek müzik eserlerini dinlemeniz ve yazıları müzik eşliğinde okumanız da mümkün. 500 sayfalık derginin elimizde 2020/4 sayısı yer alıyor. Müzik konusu üzerinde yazılarına rastladığımız pek çok isim bu sayıda yer alıyor: Yalçın Çetinkaya, Evin İlyasoğlu, Cem Behar, Rauf Yekta Bey, Gönül Paçacı Tunçay, Ersu Pekin, Yalçın Tura, Münir Nurettin Selçuk, Okan Murat Öztürk ve sayısız isim… Konu müzik olunca bu işin medeniyetini bulmak çok müşkil. O yüzden Antik Mısır, Hitit, Antik Yunan, Uygur, Endülüs, Afrika, Hint, Kafkas, İran, Halep gibi çok farklı medeniyetlerde müzik yazılara konu olmuş. Osmanlı’ya gelindiğinde ise bambaşka bir deryaya girmek mümkün. O yüzden Yahya Kemâl: “Çok insan anlayamaz eski musikimizden/Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden” demiş. Öyleyse müziği okumak, anlamak ve yaşamak için Z Dergisi size güzel bir imkan sunuyor. Z Dergisine ulaşmak için: www.zdergisi.istanbul

 

 

Mehmet Akif’in Kayıp Bir Eseri: Zeytin Ağacı

Pek çok hususiyeti ile ancak Milli Şairimiz olması sıfatıyla herkesin bildiği tanıdığı Mehmet Akif’in bu kez farklı bir hususiyetini öne çıkaran bir eser yayımlandı: Zeytin Ağacı. Kitap 1328 yılında Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi tarafından yayımlanmış ve mütercim ve nâşiri olarak iki isim gözükmektedir: Mehmet Âkif ve Mikail Çilingiryan. Eseri bulup gün yüzüne çıkaran ve yayımlayan Ali Birinci ve Yusuf Turan Günaydın, Mehmet Akif biyografisinin tercüme eserleri kısmında Zeytin Ağacı isimli tercüme ve derlem eserin de zikredilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Akif’in tercüme yoluyla hazırladığı bu eser ya görev yaptığı Halkalı Ziraat Mektebi’nin talebi ya da ısrarı sonucu hazırlandığı ifade ediliyor. Zeytin Ağacı kitabı şapoğraf usulüyle çoğaltılmış bir ders kitabı hüviyetinde. 1328-1329 ders senesinde formalar halinde basılmasına başlanmış, kitabın baskısı 5 Mayıs 1329 (18 Mayıs 1913) tarihinde tamamlanmış ve 184+V sayfa olarak yayımlanmış. Mehmet Ekrem’in resimlediği eser tıpkıbasımı ve Yusuf Turan Günaydın, Selma Günaydın’ın hazırladığı çeviri yazı kısmıyla okuruna arz ı endam ediyor. *Zeytin Ağacı, Mehmet Akif, Mikail Çilingiryan, Zeytinburnu Bel. Yay. Şubat 2020, 111+tıpkı basım.

 

 

Hicri İlk Üç Asırda Arap-Süryani Eserlerinde: Kur’an

Hristiyanların Kur’an’la teması Hz. Peygamber’in Mekke dönemine denk geliyor. Ancak Kur’an’a dair değerlendirmede bulunmaları ise çok erken dönemlere dayanır. Abdullah Rıdvan Gökbel’in master tezi olarak hazırladığı Kur’an ve Hristiyanlar- Hicri İlk Üç Asırda Arap-Süryânî Hrıstiyanların Eserlerinde Kur’an adlı çalışması kitap olarak yayımlandı. Kitapta özellikle hicri VII-IX yüzyıl Suriye, Filistin ve Irak coğrafyasında yaşamış olan Arap-Süryanî Hristiyan yazarlarına ve onların eserlerindeki Kur’anî ifadelere yapılan referanslar konu edilmiş. Bu çerçevede dokuz Arap-Hristiyan bilgin tespit edilmiş ve bu isimlerin Süryanice, Yunanca, Arapça dillerinde kaleme aldıkları eserlerde yer alan Kur’anî ifadeler, atıflar değerlendirmeye tabi tutulmuş. Alanında bir ilk diyebileceğimiz çalışma Hristiyanların Kur’an’a bakışının tarihi temellerini göstermesi bakımından önem arz ediyor.

*Kur’an ve Hristiyanlar- Hicri İlk Üç Asırda Arap-Süryânî Hrıstiyanların Eserlerinde Kur’an, Abdullah Rıdvan Gökbel, Eski-Yeni yay. Nisan 2020, 144 s.

 

 

*Yozgat Bozok Üniversitesi