loader image

Hakk’a Yalvarış

Hem mücrim hem pişman, hem perişanız,
Kapına geldik bak, yüce Allah’ım!
Nisyandan türemiş, birer insanız,
Her zaman Kâbe’ne, döndür Allah’ım!

 

Rahmetin sonsuzdur, biliriz mutlak,

Rahmetinle haşret, yakma Allah’ım!
Aslımız topraktır, Âdemiz mutlak,
Azabı rahmete, döndür Allah’ım!

 

Pınar olup akar, gözden yaşlar,
Cehennemden bizi, koru Allah’ım!
Ahirette hayat, yeniden başlar,
Sonumuzu hayra, döndür Allah’ım!

 

Hesabı unutup, işledik günah,
Has kullarından say, yine Allah’ım!
Bazen kaçtı uyku, olmadı sabah,
İçimdeki koru, söndür Allah’ım!

 

Bilmeden işledik, bizler günahı,
Hakk’ı bilenlerden eyle Allah’ım!

Asi mücrimlerin sensin penahı,

Bizleri Kâbe’ne, döndür Allah’ım!

 

“Kul Hakkı” nadimdir, işledi hata,
Hatamızı yüze, vurma Allah’ım!

Alan da olmaz ki, birine sata,

Yanlıştan doğruya, döndür Allah’ım!