loader image

Gəl Gör

Mən bu sənsiz qaranlıq otaqda
İslanır gözyaşımdan varaq da
Xoşbəxt yaşa
Sən təki bu haqda düşünmə
Öz canım üçün bitər bu kədərdə
Bilmək olmaz nələr var qədərdə
Bir təbəssüm dağ çəkər bu dərdə üzülmə

Yanımda ol varlığın hiss edim, duyum mən
Məst olum, gül qoxundan uyum mən
İstərəm çiyninə baş qoyum mən, ölüncə
Yetərki, gəl ürək dərt, gözlərim yol çəkir
Min təsəlli eyliyər bir sətir
Tək səninlə bağlıdır hər fikir, düşüncə

Gəl gör, üzüb məni bu tənhalıq necə
Gəl gör bir mənəm, bir də qaranlıq gecə
Gəl gör çox şey ki, istəmirəm sadəcə, gəl gör

*Azerbaycanlı Şair