loader image

Bahar İzlencesi

Yedi renge boyanır dizeler

Bir bir açar bütün çiçekler
Dağlardan aşağı doğru
Engel aşar coşkun nehirler

Ah o özlem dolu kokular
Sümbül ile dolar yollar
Bir yanımız kuş cıvıltısı
Bir yanımızda ırmaklar

Nasıl bir ayrılık idi gelen
Neydi bizi bahardan eden
Kapanıp kalmıştık evlere
Bahar huzurdur şimdiden

Karlar örtmüşken geçitleri
Sobalar ısıtmışken elleri
Uğurladığımız uzunca bir kış
Selamladığımız bahar günleri

Çoluk çocuk çıktı dışarı
Hepsinin ayrıdır oyunları
Biri saklanır biri kovalar
Neşe doldurur sokakları

Açtı yüzümüzde güller
İyi de gelmiş güzel günler
Asım hayretle bakınıp da
Şu bahar temaşasını izler

 

*Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi