loader image

Avşam Sofrası

 Güz avşamı, bitki ok

Saklanêr danda

Bucaan çayırcıkları

Kalêr dumanda

 

Saabilär kaarşı çıkêr

Yorgun sıırlara

Bir alaca karannık

Çökêr kırlara

 

Ayleyi evä toplêêr

Avşam sofrası

Ateştä yavaş kaynêêr

Kuzu çorbası

 

Sofrada tüter kaba

Tombarlak ekmek

Uşaklar dolayında

Oturêr dernek

 

Onnar bobayı sesleer

O bir baş erif

Uşaklar ondan bekleer

İmeeyä teklif

 

Hepsi elinä aldı

Odun kaşıını

Ana yavaş duada

İiltti başını

 

Avşamkı saadı düüdü

Saatlar duvarda

Ne gözäl, açan aylä

Toplu sofrada

 

*Gagavuz Yeri Türk Şairi